Reklamı Geç
Advert

Kentsel Dönüşüm İçin Barakazi’ye Yetki Verildi

Kentsel dönüşüm tapu devri için Belediye Başkanına yetki verildi.

Kentsel Dönüşüm İçin Barakazi’ye Yetki Verildi

Kentsel dönüşüm tapu devri için Belediye Başkanına yetki verildi.

Belediye’nin Haziran ayı meclis toplantısı, Pazartesi günü yapıldı. Toplantıda meclis gündeminin 2’inci maddesinde yer alan tapu devir işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü. Kültür Mahallesi’nde şuan yıkımı yapılan alanların tapu devirleri için, Belediye Başkanı Yücel Barakazi’ye yetki verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Gündemin 2. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan Kültür Mahallesi Kentsel Dönüşüm Tapu devri için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki teklif görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda; Bingöl Merkez Kültür Mahallesi sınırları dahilinde bulunan alan Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye kanununun 73. maddesine göre ” Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Alanı” olarak ilan edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.05.2017 tarih ve E6804 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiş olup söz konusu yazıda yaklaşık 15,10 hektarlık alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında Belediyemizin talebi üzerine 2017/9851 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 17/03/2017 tarih ve 30010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir. Buna göre A) Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili hak sahiplerinin tespiti, anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda geçici konut yada işyeri tahsisi yada kira yardımı yapılması, B) Alandaki taşınmazların üzerindeki köhnemiş yapılar da dahil olmak üzere muhdesatı ile birlikte değer tespit işlemleri ve dönüşüm ile oluşabilecek taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması, C) Bakanlıkça onaylanmak üzere ilan edilen riskli alana ilişkin her türlü harita, İmar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması, D) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması E) Alan içerisinde bulunan taşınmazların satın alma, ön alım-hakkı kullanma, bağımsız bölümler de dahil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma, F) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri dahil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma arsa paylarını belirleme G) 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı hak mütlkiyeti kanunundaki esaslara göre paylaştırma, payları ayırma veya birleştirme, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk medeni kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme, H) Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma, I) söz konusu riskli alanda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına ilişkin iş ve işlemlerin 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri kapsamında yapılma, İ) Zikredilen yönetmeliğin 15/A maddesi uyarınca kurulması gereken bedel tespit komisyonu ile satış Komisyonu’nun Belediye bünyesinde teşkil olunmasını ve satılacak hisselerin anlaşan diğer maliklerce alınmak istenilmemesi durumunda söz konusu hisselerin raiç bedellinin Bingöl Belediye Başkanlığınca ödenmek kaydıyla Belediyece satın alınma hususlarında 30.05.2017 tarihli ve 6752 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile Bingöl Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendiridiği belirtilmektedir. Yukarda belirtilen hususlar ile ilgili çalışmaların hazırlanması ve uygulanması için tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü işlemler ile ilgili protokolleri imzalamak için Belediye Başkanı Yücel Barakazi’ye arsa, arazi alımları ile satışı, takas v.b işlemleri yürütmek için Belediye encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.”

[Çapakçur Gazetesi]

Bingöl Kentsel Dönüşüm Belediye Belediye Başkanı Yücel Barakazi Yetki Çapakçur Kültür Mahallesi Tapu Meclis Toplantı Karar Resmi Gazete
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Galericilere Yetki Belgesi
Galericilere Yetki Belgesi
3 PKK’lı Öldürüldü
3 PKK’lı Öldürüldü